Подкрепете ни

Подкрепете ни

В изпълнение на основната ни мисия, разчитаме на вас – хората, които споделят нашата визия за развитие, и ни подкрепят!

За да реализира основната си дейност, фондацията разчита на доброволци, представители на бизнеса, частни лица и подкрепа от НПО сектора.

Реализацията на допълнителната стопанска дейност на фондацията формира много малка част от финансовия ресурс, който е необходим, за да функционира организацията пълноценно.

Предвид факта, че работата ни се основава на редица краткосрочни и дългосрочни проекти, за които непрекъснато имаме нужда от допълнително финансиране, вие бихте могли да:

Направите дарение

Финансовата подкрепа за нашата кауза ни дава шанс да продължим да се развиваме, да разработваме проекти на местно, регионално и национално ниво. Вашите средства се разходват в дейности с образователни и социално-икономически аспекти. Те се насочват към граждани, формални и неформални граждански групи, демонстрирали интерес към българската история, фолклор, бит и култура, с фокус върху тяхното опазване и предаване в съвремието ни.

Ако искате да ни подкрепите финансово, можете да направите дарение по банков път. За целта са ви нужни следните данни:

Получател: Фондация Бъднини
IBAN: BG12RZBB91551014015158
BIC: RZBBBGSF (Raiffeizen Bank)

Вашата подкрепа е важна за нас, защото:

  • Ще ни дадете шанс да продължаваме да реализираме проекти за утвърждаване ролята на с. Ковачевица като туристическа дестинация с важно значение за културно-историческата памет на България;
  • Ще подпомогнете дейността ни по изследване, възстановяване и опазване на културно-историческите паметници в България;
  • Ще подпомогнете мисията ни да повишаваме квалификацията и стимулираме гражданското участие на талантливи български младежи, живеещи в малките населени места у нас;
  • Ще помогнете в изпълнението на една или няколко от заложените в учредителния ни акт цели.

Станете доброволец

Доброволчеството е сред ключовите ресурси, на които разчитаме във фондация “Бъднини”. Благодарение на хората, които помагат безвъзмездно, можем да доведем започнатото до самия му край.

Заявете желанието си да бъдете доброволец в нашата организация, като се свържете с нас на следния имейл адрес:…

Вашата подкрепа е важна за нас – благодарим ви!