За нас

Кои сме ние?

Фондация “Бъднини” е неправителствена организация с обществена полза, основана през 2021 г. от Иван Жуглев. Дейността на фондацията се осъществява съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Какво правим?

Екипът ни работи активно в посока изследване, реставрация и съхранение на културно-историческите паметници на България. В изпълнението на тази ни мисия съдействаме на местни институции и представители на неправителствения сектор. Основна част от дейността си осъществяваме на територията на с. Ковачевица, където е локализиран и нашият офис. Дългосрочните цели на фондацията са да разшири работата си и в други краища на страната.

Фокус в работата ни е да подкрепяме обучението и развитието на млади таланти с интерес към българската история, род и традиции. Опазваме родното си наследство и спомагаме за социализацията му сред младежи, ученици и студенти. Повишаваме образователното им равнище и се стремим да положим основата за ефективна професионална реализация на територията на страната.

Защо го правим?

Смятаме, че за да пребъдем във времето, е важно да опазим културно-историческото си наследство и да подкрепяме младите таланти на България. Научете повече за нашата дейност тук.