Начало

Нашата мисия

Основната мисия на Фондация “Бъднини” е опазване културно-историческото наследство на България, посредством изследване, съхраняване, възстановяване и поддръжка на исторически паметници. Тази си дейност реализираме паралелно с оказването на подкрепа за млади български таланти, живеещи у нас и/или в чужбина. Подпомагаме повишаването на образователното им равнище и последващата им професионална реализация в България.

Целта ни е да стимулираме активно гражданско участие от страна на талантливи български младежи, живеещи главно в по-малките населени места на страната. На този етап дейността си осъществяваме главно в с. Ковачевица, с тенденцията да разширяваме влиянието на организацията си както на регионално, така и на национално ниво. Стремим се към установяване на регионални центрове за консултиране, образование и обучение на младежи, както и насърчаване на междукултурния обмен.

Фокусираме се върху организацията и реализацията на разнообразни дейности в изпълнение на основните цели на фондацията. Тук се включват провеждането на различни обучения, иницииране на кампании, установяване на сътрудничество с държавни институции и установяване на партньорство с местни и чуждестранни неправителствени организации с дейност, отговаряща на основните ни цели.

Фондация бъднини

Фондация “Бъднини” е организация с нестопанска цел, създадена в обществена полза. Организацията е със седалище и адрес на управление с. Ковачевица, общ. Гърмен, обл. Благоевград, като към този момент основната си дейност развива именно тук.

Екипът на Фондация “Бъднини” планира да разшири дейността си на територията на цялата страна с оглед изпълнение на целите, заложени в учредителния ѝ акт. жРазчитаме на доброволци, местни, регионални и международни фирми, физически лица и представители на НПО, с които да работим в партньорство в изпълнение на основните ни мисия, визия и цели.

Имуществото на фондацията се формира на базата на дарения и осъществяване на допълнителна стопанска дейност в рамките на заложените ѝ основни цели.

Важно да опазим културно-историческото си наследство и да подкрепяме младите таланти на България, за да пребъдем във времето.